Kierownik projektu: Joanna Golonka-Legut | Projekt graficzny: Artur Busz

Zdjęcia: Daria Konior, archiwum prywatne Jana Wittka, archiwum prywatne Joanny Golonki-Legut

 

Strona www.music.edu.pl powstała w ramach realizacji projektu "Muzyka popularna jako przestrzeń edukacji nieformalnej – perspektywa andragogiczna". Projekt sfinansowany został ze środków na badania statutowe z dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 r. Numer projektu: WNHiP 0420/2338/17.

Muzyka popularna jako przestrzeń edukacji nieformalnej – perspektywa andragogiczna.

Muzyka, pojmowana jako fenomen społeczno-kulturowy
i przejaw ludzkiej aktywności, stanowi istotny aspekt zarówno indywidualnego doświadczenia życiowego, jak i doświadczeń zbiorowych. W andragogice badanie muzyki popularnej może odnosić się zarówno do (roz)poznawania potencjału edukacyjnego muzyki popularnej w perspektywie procesu całożyciowego uczenia, ekspresji i kształtowania się tożsamości człowieka dorosłego,
jak również jest związane z analizą możliwości, jakie stwarza wykorzystanie muzyki popularnej w pracy z człowiekiem dorosłym. W rezultacie inspirujące i interesujące poznawczo jest spojrzenie na ten fragment współczesnej kultury pod kątem jego edukacyjnego potencjału.

 

 

Zapraszam do świata muzyki popularnej i uczenia się…

Joanna Golonka-Legut