Zapraszam do kontaktu.

Joanna Golonka-Legut

Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych

Instytut Pedagogiki

Uniwersytet Wrocławski

ul. Dawida 1

50-527 Wrocław

 

tel. (071) 3672316, wew. 111

e-mail: joanna.golonka-legut@uwr.edu.pl

kontakt

Kierownik projektu: Joanna Golonka-Legut | Projekt graficzny: Artur Busz

Zdjęcia: Daria Konior, archiwum prywatne Jana Wittka, archiwum prywatne Joanny Golonki-Legut

 

Strona www.music.edu.pl powstała w ramach realizacji projektu "Muzyka popularna jako przestrzeń edukacji nieformalnej – perspektywa andragogiczna". Projekt sfinansowany został ze środków na badania statutowe z dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 r. Numer projektu: WNHiP 0420/2338/17.